Què fem?

Serveis i activitats

Les principals activitats que desenvolupem són:

  • Adquisició coordinada de planta de qualitat.
  • Gestió conjunta de controls de qualitat de planta micorizada.
  • Interpretació i avaluació d’anàlisis de sòls per a la viabilitat del cultiu de tòfona negra.
  • Avaluació de l’estat de les plantacions a partir de l’avaluació del miceli del sòl o de la micorizació dels arbres.
  • Assessorament tècnic en el maneig de les plantacions.
  • Difusió i divulgació del cultiu de la tòfona.
  • Difusió dels valors gastronòmics de la tòfona.
  • Representació dels interessos dels afiliats i del sector davant dels organismes oficials i privats.

​Hem establert convenis de col·laboració amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i la Universitat de Lleida (UdL) per a desenvolupar tasques de formació, assessorament i investigació. També formem part de la “Federación Española de Asociaciones de Truficultores” (FETT) i a través d’aquesta  del Grup Europeu Tuber (GET), agrupació formada per les federacions espanyola, francesa i italiana de cultivadors i recol·lectors de tòfones.