Ajuts per a la producció de tòfona del CPF 09-04-2019

Us informem que han sortit convocats els ajuts per a les reforestacions i producció de tòfona del Centre de la Propietat Forestal per a l’any 2019.

Remarcar, que es poden sol·licitar sense tenir un instrument d’ordenació forestal (IOF). Us aconsellem que encara que no tingueu un IOF feu la sol·licitud.

Les actuacions subvencionables són:

 

Producció de tòfona negra (Tuber melanosporum)

  1. Plantació d’espècies del gènere Quercus micorizades per al conreu de la tòfona negra (Tuber melanosporum).
  2. Instal·lació d’elements de protecció col·lectius contra la fauna en les plantacions d’espècies micorizades per al conreu de la tòfona negra (Tuber melanosporum).

 

Criteris tècnics i econòmics

a) Plantació d’espècies micorizades per al conreu de la tòfona. Plantació d’espècies del gènere Quercus inoculades amb tòfona negra Tuber melanosporum. Caldrà el certificat de garantia d’inoculació de la planta. En el procés de plantació, i així es preveu en l’import màxim de l’ajut, s’adoptaran les mesures necessàries per garantir la supervivència de la plantació.

b) Tanca perimetral de protecció contra la fauna. Inclou la instal·lació de malla cinegètica metàl·lica galvanitzada de 148x18x15 (alçada x nombre de fils horitzontals x distància entre fils verticals) i la col·locació de pals tornejats de fusta tractada d’un mínim de 150 cm d’alçada cada 4 metres i formigonat de les cantonades i els pals de la porta; es considera la instal·lació d’una porta de 4 metres formada per dues fulles de 2 metres x 1,5 metres d’alçada.

Els terminis són:

a) Presentació de sol·licituds: un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

b) Finalització de les actuacions: fins al dia 15 de novembre de 2020, inclòs.

c) Justificació: fins al dia 30 de novembre de 2020, inclòs.

 

Import màxim subvencionable i percentatges d’atorgament:

1) Plantació d’espècies micorizades per al conreu de la tòfona negra: 2.500,00 euros/ha.

2) Tanca perimetral de protecció per a la tòfona negra: 5 euros/m.

3) Els percentatges d’atorgament sobre l’import màxim subvencionable són els següents: Màxim del 80% en tots els casos.

 

RESOLUCIÓ ARP/893/2019, de 9 d’abril, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts de minimis per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2019, corresponents a les reforestacions i producció de tòfona (ref. BDNS 447114).