Autor: admin

Ajuts per la plantació de tòfona CPF 2023

Us informem que han sortit convocats els ajuts per a les reforestacions I producció de tòfona del Centre de la Propietat Forestal per l’any 2023.  

Heu de tenir en compte que es podem sol·licitar sense tenir un instrument d’ordenació forestal (IOF), Us aconsellem que encara que no tingueu IOF feu la sol·licitud.  

També tenir en compte que: 

a)  La data límit de presentació de sol·licituds és un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria, dia 13-03-2023, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).            

b) Finalització de les actuacions: fins al 15 de novembre de 2024, inclòs.  

c) Justificació: fins al 30 de novembre de 2024, inclòs 

Ajuts per a reforestacions i producció de tòfona i pinyó en finques de titularitat privada per a l’any 2023. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (gencat.cat)

RESOLUCIÓ ACC/812/2023, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts <i>de minimis</i> per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2023 corresponents a les reforestacions i la producció de tòfona i pinyó (ref. BDNS 674696). (gencat.cat)

EDICIÓ TRUFFORUM 2021 – 19/02/2021

Celebració del 4º Congres TRUFFORUM a la ciutat de VIC

Catalunya torna a acollir el Trufforum, l’esdeveniment de referència del sector de la tòfona negra a nivell internacional i promogut des de l’European Mycological Institute (EMI).

Pàgina web TRUFFORUM

Aquest esdeveniment neix amb l’objectiu de promoure el consum de la tòfona. La pandèmia COVID-19 ha provocat un fort descens de l’activitat del sector de l’hostaleria i el turisme a tot el món, afectant el consum de tòfona negra. Per aquest motiu, l’Assemblea de l’EMI va acordar contribuir a promoure el consum a les llars a través d’una estratègia de comunicació que millori el coneixement i l’ús responsable de la tòfona negra. De la mateixa manera, aquesta estratègia pretén fomentar el turisme micològic a les zones de producció per poder consolidar el turisme d’interior i promocionar el turisme internacional quan la situació es normalitzi.

Amb aquest objectiu institucions publiques de Catalunya, Castella i Lleó, Arago i Occitània han col·laborat per organitzar conjuntament una nova edició online de Trufforum.

Trufforum 2021 disposarà d’una plataforma online permanent allotjada al lloc web www.trufforum.com des de la qual es dinamitzaran diverses activitats durant tota la campanya de la tòfona negra. Totes les activitats quedaran registrades a la plataforma per ser visualitzades pels futurs usuaris. L’objectiu és aconseguir desenvolupar la plataforma més important d’intercanvi de coneixement de la tòfona negra europea per a consumidors i professionals d’àmbit internacional.No volem deixar l’oportunitat que ens brinda aquest event.

PLA D’ACCIO PER EL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR TOFONER A CATALUNYA

El Departament d’Agricultura publica una fitxa amb totes les mesures de suport econòmiques al Pla d’Acció per al desenvolupament del Sector Tofoner a Catalunya

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/09-desenvolupament-rural/declaracio-unica-agraria/enllacos-documents/manuals/fitxers-binaris/FE_01_Mesures-suport-economic-Sector-Tofoner.pdf

El DARP, que a part de les actuacions detallades al Pla d’Acció, per fomentar la producció de tòfona negra posa a disposició dels productors una sèrie de mesures econòmiques, en forma d’ajuts (directes o a inversions) i/o línies de finançament preferents.

Per a que tothom tingui accés ràpid i senzill a aquestes mesures econòmiques, el DARP ha publicat una fitxa explicativa amb enllaços directes a cada mesura per poder detallar més la informació.

Aquesta fitxa explicativa recull les següents mesures econòmiques de suport al sector tofoner:

 • Ajuts directes (Pagament Bàsic i altres dissociats) amb fons FEAGA dins del primer pilar de la PAC, adreçats a agricultors actius.
 • Ajuts dins del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, amb fons FEADER i adreçat a agricultors professionals:
  • Ajut a la primera instal·lació de joves agricultors o agricultores, amb un ajut màxim de 70.000 € per elaborar i executar un pla empresarial en aquest sector.
  • Ajut a la millora de la competitivitat en les explotacions agràries (pla de millora), amb un ajut màxim del 55 % de la inversió.
  • Ajut a la diversificació agrària, amb un ajut del 40 % de la inversió.
  • Préstecs preferents lligats a aquestes línies d’ajut.
 • A través del Centre de la Propietat Forestal, com ajuts de mínimis, adreçat a persones físiques o jurídiques titulars de terrenys forestals i amb un ajut màxim del 80 % de la inversió.
 • I un conveni en matèria de préstecs preferents per al desenvolupament del sector tofoner a Catalunya adreçat al titular d’una explotació tofonera.

Fitxa explicativa:

http://cpf.gencat.cat/ca/cpf_actualitat/noticies/detall/Pla_Accio_sector_tofoner

Ajuts per la plantació de tòfona CPF 2020

Benvolguts/des,

Us informem que han sortit convocats els ajuts per a les reforestacions i producció de tòfona del Centre de la Propietat Forestal per a l’any 2020.

Remarcar, que es poden sol·licitar sense tenir un instrument d’ordenació forestal (IOF). Us aconsellem que encara que no tingueu un IOF feu la sol·licitud.

També tenir en compte que la data límit de la presentació es a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins a 15 dies a partir de l’endemà de la pèrdua de vigència de l’estat d’alarma.

http://cpf.gencat.cat/ca/cpf_actualitat/noticies/detall/Not_ajuts-tofona

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872376&language=ca_ES

Trufforum Vic 2020 (24, 25 i 26 de gener 2020)

Catalunya torna a acollir el Trufforum, l’esdeveniment de referència del sector de la tòfona negra a nivell internacional i promogut des de l’European Mycological Institute (EMI).

Aquest esdeveniment neix amb l’objectiu de promocionar l’ús responsable de la tòfona europea a les cuines domèstiques i professionals. Per aquest motiu, el Trufforum-Vic 2020 presenta diversos espais i escenaris on es parlarà de les virtuts d’un producte excels i de gran valor no només per a la cuina sinó també per al territori.

Durant tres jornades consecutives, experts de la tòfona vinguts d’arreu de Catalunya i del continent europeu posaran en valor a Vic un producte sobre el que també cal fer encara molta pedagogia. Amb un programa ple d’activitats, com el Mercat de la Tòfona per comprar-ne al detall, els tallers divulgatius a càrrec de reconeguts xefs, el Market Trufforum i el Congrés Internacional de la Tòfona amb prestigiosos científics del sector en l’àmbit de la producció de la tòfona negra i el canvi climàtic.

Un Trufforum-Vic 2020 que tancarà amb el Campionat de Catalunya de Gossos Tofonaires a la Plaça Major de Vic.

més informació

Ajuts per a la producció de tòfona del CPF 09-04-2019

Us informem que han sortit convocats els ajuts per a les reforestacions i producció de tòfona del Centre de la Propietat Forestal per a l’any 2019.

Remarcar, que es poden sol·licitar sense tenir un instrument d’ordenació forestal (IOF). Us aconsellem que encara que no tingueu un IOF feu la sol·licitud.

Les actuacions subvencionables són:

 

Producció de tòfona negra (Tuber melanosporum)

 1. Plantació d’espècies del gènere Quercus micorizades per al conreu de la tòfona negra (Tuber melanosporum).
 2. Instal·lació d’elements de protecció col·lectius contra la fauna en les plantacions d’espècies micorizades per al conreu de la tòfona negra (Tuber melanosporum).

 

Criteris tècnics i econòmics

a) Plantació d’espècies micorizades per al conreu de la tòfona. Plantació d’espècies del gènere Quercus inoculades amb tòfona negra Tuber melanosporum. Caldrà el certificat de garantia d’inoculació de la planta. En el procés de plantació, i així es preveu en l’import màxim de l’ajut, s’adoptaran les mesures necessàries per garantir la supervivència de la plantació.

b) Tanca perimetral de protecció contra la fauna. Inclou la instal·lació de malla cinegètica metàl·lica galvanitzada de 148x18x15 (alçada x nombre de fils horitzontals x distància entre fils verticals) i la col·locació de pals tornejats de fusta tractada d’un mínim de 150 cm d’alçada cada 4 metres i formigonat de les cantonades i els pals de la porta; es considera la instal·lació d’una porta de 4 metres formada per dues fulles de 2 metres x 1,5 metres d’alçada.

Els terminis són:

a) Presentació de sol·licituds: un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

b) Finalització de les actuacions: fins al dia 15 de novembre de 2020, inclòs.

c) Justificació: fins al dia 30 de novembre de 2020, inclòs.

 

Import màxim subvencionable i percentatges d’atorgament:

1) Plantació d’espècies micorizades per al conreu de la tòfona negra: 2.500,00 euros/ha.

2) Tanca perimetral de protecció per a la tòfona negra: 5 euros/m.

3) Els percentatges d’atorgament sobre l’import màxim subvencionable són els següents: Màxim del 80% en tots els casos.

 

RESOLUCIÓ ARP/893/2019, de 9 d’abril, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts de minimis per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2019, corresponents a les reforestacions i producció de tòfona (ref. BDNS 447114).

Mantega trufada

Ingredients

 • Mantega de bona qualitat
 • Tòfona al gust

Elaboració

Agafarem la mantega i la posarem a la paella amb foc molt baix, nomes per fondre. Una vegada fossa rallarem la tòfona amb el micro plein. Quan està esta pressa la posarem amb un film i la col·locarem al congelador. És un recurs a la cuina per poder gust a molts plats. Una base del trinxat de verdura, qualsevol tipus de pasta, o una base de pa torrat sola o acompanyada de pernil, salmó fumat….