Ajuts per la plantació de tòfona CPF 2023

Us informem que han sortit convocats els ajuts per a les reforestacions I producció de tòfona del Centre de la Propietat Forestal per l’any 2023.  

Heu de tenir en compte que es podem sol·licitar sense tenir un instrument d’ordenació forestal (IOF), Us aconsellem que encara que no tingueu IOF feu la sol·licitud.  

També tenir en compte que: 

a)  La data límit de presentació de sol·licituds és un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria, dia 13-03-2023, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).            

b) Finalització de les actuacions: fins al 15 de novembre de 2024, inclòs.  

c) Justificació: fins al 30 de novembre de 2024, inclòs 

Ajuts per a reforestacions i producció de tòfona i pinyó en finques de titularitat privada per a l’any 2023. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (gencat.cat)

RESOLUCIÓ ACC/812/2023, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts <i>de minimis</i> per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2023 corresponents a les reforestacions i la producció de tòfona i pinyó (ref. BDNS 674696). (gencat.cat)