PLA D’ACCIO PER EL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR TOFONER A CATALUNYA

El Departament d’Agricultura publica una fitxa amb totes les mesures de suport econòmiques al Pla d’Acció per al desenvolupament del Sector Tofoner a Catalunya

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/09-desenvolupament-rural/declaracio-unica-agraria/enllacos-documents/manuals/fitxers-binaris/FE_01_Mesures-suport-economic-Sector-Tofoner.pdf

El DARP, que a part de les actuacions detallades al Pla d’Acció, per fomentar la producció de tòfona negra posa a disposició dels productors una sèrie de mesures econòmiques, en forma d’ajuts (directes o a inversions) i/o línies de finançament preferents.

Per a que tothom tingui accés ràpid i senzill a aquestes mesures econòmiques, el DARP ha publicat una fitxa explicativa amb enllaços directes a cada mesura per poder detallar més la informació.

Aquesta fitxa explicativa recull les següents mesures econòmiques de suport al sector tofoner:

 • Ajuts directes (Pagament Bàsic i altres dissociats) amb fons FEAGA dins del primer pilar de la PAC, adreçats a agricultors actius.
 • Ajuts dins del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, amb fons FEADER i adreçat a agricultors professionals:
  • Ajut a la primera instal·lació de joves agricultors o agricultores, amb un ajut màxim de 70.000 € per elaborar i executar un pla empresarial en aquest sector.
  • Ajut a la millora de la competitivitat en les explotacions agràries (pla de millora), amb un ajut màxim del 55 % de la inversió.
  • Ajut a la diversificació agrària, amb un ajut del 40 % de la inversió.
  • Préstecs preferents lligats a aquestes línies d’ajut.
 • A través del Centre de la Propietat Forestal, com ajuts de mínimis, adreçat a persones físiques o jurídiques titulars de terrenys forestals i amb un ajut màxim del 80 % de la inversió.
 • I un conveni en matèria de préstecs preferents per al desenvolupament del sector tofoner a Catalunya adreçat al titular d’una explotació tofonera.

Fitxa explicativa:

http://cpf.gencat.cat/ca/cpf_actualitat/noticies/detall/Pla_Accio_sector_tofoner

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *